vedoucí úředník

Počet vyhledaných dokumentů: 1
Počet vyhledaných dokumentů: 1
  • Článek
Tento článek není a ani nemůže být obsáhlým komplexním výkladem zákona o úřednících územních samosprávných celků. Zaměřuje se pouze na některá jeho ustanovení, jejichž interpretace v praxi často činí obtíže, konkrétně na právní úpravu pracovní smlouvy na dobu určitou a odvolání vedoucího úředníka.
Vydáno: 23. 02. 2018