srážky daně

Počet vyhledaných dokumentů: 3
Počet vyhledaných dokumentů: 3
Podává se nulové hlášení plátce o dani z příjmů vybírané srážkou z licenčních poplatků, pakliže má firma rozhodnutí finančního úřadu o přiznání osvobození příjmů, nebo to není nutné? Neobjevila jsem ani v daňovém řádu ani v zákoně o dani z příjmů povinnost podávat daňové tvrzení s nulou. A je potřeba finančnímu úřadu ohlásit, že žádné licenční poplatky nebyly v daném roce vyplaceny? 
Vydáno: 07. 03. 2019
České divadlo si objedná u zahraničního umělce jeho veřejné vystoupení v ČR, kdy je zároveň umělci proplacena letenka do ČR – faktura za letenku směřuje přímo na divadlo. Řešíme, kdy nám vzniká povinnost srazit českou daň z tohoto nepeněžního příjmu (v souladu s mezinárodní smlouvu o zamezení dvojího zdanění) – zda v okamžiku, kdy letenku proplatíme, nebo v okamžiku, kdy fakturu za letenku účtujeme, nebo v okamžiku, kdy umělec přiletí (v tomto okamžiku konzumuje nepeněžní plnění). Nebo v nějakém jiném okamžiku?
Vydáno: 21. 11. 2018
  • Článek
Jak zdaňovat odměny z dohody o provedení práce, jaké jsou podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě nebo co musí zaměstnanec udělat, když zruší soukromé životní pojištění, kterou chybu opravit v rámci ročního zúčtování a kterou hned v průběhu roku, to jsou některé z častých a opakujících se dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti.
Vydáno: 26. 01. 2018