pracovní povinnosti

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
  • Článek
Právní věta Je zcela na vůli zaměstnavatele, zda i při splnění všech předpokladů pro rozvázání pracovního poměru jednostranným úkonem k takovému kroku přistoupí, či nikoli. Znamená to, že i...
Vydáno: 23. 02. 2018
  • Článek
Právní věta Nelze sdílet názor, že požadavek naplnění soustavnosti méně závažných porušení pracovní povinnosti přímo ve výpovědi z pracovního poměru jde nad rámec zákona a že takový požadavek nutno...
Vydáno: 22. 09. 2017
  • Článek
Okamžité zrušení, nebo výpověď? Právní věta Se zaměstnancem, který porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, lze okamžitě zrušit pracovní poměr jen tehdy, dosáhlo-li jednání...
Vydáno: 21. 03. 2017
  • Článek
Právní věta Je to zaměstnavatel, kdo v mezích stanovených pracovní smlouvou a ostatními pracovněprávními předpisy určuje všechny okolnosti konkrétního výkonu práce zaměstnancem. Je-li tedy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ujednáno...
Vydáno: 25. 11. 2016