obce

Počet vyhledaných dokumentů: 3
Počet vyhledaných dokumentů: 3
Pokud chceme hradit stravenkový paušál pouze z rozpočtu, ne prostřednictvím sociálního fondu (jsme obec), stačí schválení vnitřního předpisu o poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců formou stravenkového paušálu starostou, nebo musí být schváleno zastupitelstvem? 
Vydáno: 20. 10. 2021
Vytváříme směrnici pro poskytování stravenkového paušálu, Můžeme si sami stanovit, že nárok bude po odpracování směny , která trvala min. 4 hodin ne 3 hodiny? Nemusí se uvádět těch 11 hodin pro nárok dalšího nároku? Chtěli bychom jen za 1 směnu 75 Kč a nespecifikovat délku směny. Účinnost lze určit pouze od 1. 1. 2022 a nemusí se udávat do kdy platí, aby měla neomezenou platnost do další změny? Směrnice bude upravena dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Jsme obec, stačí uvést toto? Dále chceme uvést nárok 5 dní v týdnu, nárok pro veškeré zaměstnance zaměstnavatele s výjimkou zaměstnanců, kteří pro zaměstnavatele vykonávají práci na základě dohod konaných mimo pracovní poměr. Máme uvolněného starostu, stačí uvést „veškeré zaměstnance“, nebo ho máme specifikovat zvlášť? 
Vydáno: 29. 09. 2021
Městys Bohdalov je členem lesního družstva obcí, do jehož statutárního orgánu má voleného zástupce. Tento zástupce je neuvolněný zastupitel městyse, který má příjem v zaměstnaneckém poměru. Zastupitelstvo městyse tomuto zástupci schválilo usnesením dle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, náhradu ušlého výdělku ve výši 11 000 Kč ročně. Jakým způsobem bude probíhat odvod pojistného a zdanění těchto příjmů z pohledu neuvolněného člena zastupitelstva a z pohledu městyse? 
Vydáno: 01. 04. 2019