nájemné

Počet vyhledaných dokumentů: 12
Počet vyhledaných dokumentů: 12
COVID-Nájemné 1-3 etapa - kompenzace nájmu u živnostníků, zavřené provozovny. Započítává se tato kompenzace do zdanitelných příjmů, či nikoliv? V zákoně o kompenzačním bonusu není jednoznačně jmenována náhrada za kompenzaci nájmu za zavřené provozovny, tak jsem si nejistá, zda zdanit nebo ne. Nikde jsem na přímou odpověď nenarazila.
Vydáno: 26. 02. 2021
Je dotace Covid-nájem z podzimu daňový nebo nedaňový příjem? Další dotaz zda správně chápu, kompenzační bonus. Je možné, aby kadeřnice, která má omezení provozu (nemůže obsloužit 2 zákaznice najednou, jak je běžně zvykem), může si zažádat o bonus až do 13. 12. 2020, nebo pouze do doby kdy byla uzavřena tzn. do 2. 12. 2020. Vím, že u fitness je tato možnost. 
Vydáno: 10. 12. 2020
Jsem OSVČ a provozuji restauraci, která byla uzavřena kvůli epidemii koronaviru. Dle nájemní smlouvy platím měsíčně nájemné za nebytové prostory a nájem věcí movitých, které potřebuji k provozu restaurace. Pokud se dohodnu s pronajímatelem na slevě 30 % a já uhradím 20 %, budu mít nárok na podporu za nebytové prostory i za pronájem věcí movitých z dotačního programu COVID–Nájemné? 
Vydáno: 02. 06. 2020
Paní z České republiky se vdala do Anglie za anglického občana. V roce 2015 se jí v Anglii narodila dcera, a společnou domácnost mají v Anglii. Paní je v Anglii zaměstnána a v České republice má byt, který pronajímá. Dle těchto informací je paní v České republice nerezident, a proto budeme v ČR zdaňovat jen příjmy z pronájmu? V roce 2016 měla příjmy z pronájmu ve výši 6násobku minimální mzdy (6 x 9 900,00). Můžeme dodatečným daňovým přiznáním uplatnit daňový bonus na dceru? Co všechno musíme doložit? V roce v 2018 už to nejde, když má jen příjmy podle § 9 ZDP.
Vydáno: 27. 02. 2019
Daňový rezident ČR má příjmy ze závislé činnosti v USA, kde pracuje celý kalendářní rok. Současně má pravidelně měsíčně příjmy z pronájmu nemovitých věcí v ČR. Jak proběhne zdanění jeho příjmů a jaká přiznání k dani z příjmů je povinen podat?
Vydáno: 07. 12. 2018
Společník pronajímá společnosti k podnikání svůj nebytový prostor zcela bezplatně. Jaký je dopad z hlediska daně z příjmů pro společníka a jaký pro společnost?
Vydáno: 08. 10. 2018
Manželé a jejich dcera vlastní každý polovinu bytu. Byt je v současnosti pronajímán dcerou dle dohody mezi rodiči a ní, takže veškeré příjmy a výdaje uplatňuje ve svém přiznání dcera. Manželé by chtěli svoji polovinu darovat na syna dcery, tedy na vnuka. Vnuk je nezletilý. Jak by se postupovalo v dalších odpisech bytu a jak by bylo možné optimalizovat příjem z pronájmu bytu v tomto případě, kdy polovinu bude vlastnit dcera a druhou polovinu nezletilý vnuk? 
Vydáno: 26. 07. 2018
Vlastním byt na Slovensku, který několik let pronajímám. Provdala jsem se za občana ČR, máme spolu děti a žijeme v ČR. Podle občanského průkazu mám stále trvalé bydliště na Slovensku. Dosud jsem příjem zdaňovala pouze na Slovensku, protože jsem byla mateřské dovolené a příjmy v ČR jsem neměla. Je to tak správně? Nyní (rok 2017) jsem spolupracující osobou manžela, který podniká, a budou se na mě přerozdělovat příjmy manžela. Spolu s českými příjmy musím do daňového přiznání uvést i příjmy z pronájmu na Slovensku? Daň zaplacenou na Slovensku si můžu započíst v českém daňovém přiznání? Příjmy z pronájmu budu uvádět v § 9 ZDP, výdaje budu uplatňovat skutečné podle českých předpisů (náklady na správu domu, elektřinu, daň z nemovitosti, opravy…) Odpisy budu uplatňovat z jaké hodnoty bytu? Podle českých předpisů bych měla stanovit cenu bytu ke dni zahájení pronájmu. Je to v tomto případě ke dni zahájení pronájmu na Slovensku? Na Slovensku uplatňuji odpisy několik let. Budu v českém daňovém přiznání uplatňovat 1. rok odpisování, když jsem v ČR ještě neuplatnila žádný odpis (nepodávala jsem dosud přiznání)? Dosud jsem příjem zdaňovala pouze na Slovensku. Manžel měl příjmy (§ 7) nad jeden milion korun, uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Jako spolupracující manželka (§ 7) budu uplatňovat výdaje procentem z příjmů. Příjmy z pronájmu (§ 9) a výdaje k nim budou skutečné. Jsem nějak omezena při možnosti uplatnění bonusů na děti?
Vydáno: 04. 06. 2018
Občan žijící v Anglii, kde má i příjmy, vlastní v ČR byt, který pronajímá. Příjmy z tohoto pronájmu daní v ČR v § 9 ve výši 15 % daňové povinnost. Údajně musí v Anglii dodaňovat do výše 40 % celkových příjmů. Není to tak, že je v Anglii progresivní zdanění? Zná anglický zákon pojem spoluvlastnictví manželů nebo společné jmění manželů a pokud ano, je mezi těmito pojmy při zdanění příjmů rozdíl jako u nás (Při SJM zdaňuje příjmy z nájmu jen jeden z manželů).
Vydáno: 16. 08. 2017
Po rodičích jsem zdědil nějaké pozemky. Z pronájmu těchto pozemků družstvem mám příjem asi 1 500 Kč za rok. Z pozemků odvádím daň z nemovitostí. Jsem povinen odvést daň z oněch 1.500 Kč, které získávám pronájmem pozemků?
Vydáno: 29. 03. 2017
  • Článek
Na základě údajů Českého statistického úřadu o vývoji nákladů na bydlení, včetně výše nájemného a spotřebitelských cen energií a služeb, došlo jako každý rok ke změně částek normativních nákladů na bydlení. Pro rok 2017 však došlo k jejich snížení, na rozdíl od předchozího roku, kdy byly částky zvýšeny. Částky životního minima se ani pro tento rok nemění (jejich poslední zvýšení proběhlo v roce 2012).
Vydáno: 21. 12. 2016
Fyzická osoba, neplátce DPH, uplatňuje v daňovém přiznání výdaje paušálem (podnikatelská činnost nákup a prodej zboží). V roce 2015 měla však i příjmy z pronájmu movitých věcí (sportovní vybavení), jakou % výši výd. paušálu uplatní u pronájmu a vykáže tento příjem samostatně v DP? Může uplatnit slevu na studenta (OSVČ je studující) a v jaké výši a musí doložit potvrzení o studiu?
Vydáno: 05. 02. 2016