nadace

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
Mohou uplatnit prominutí sociálního pojištění spolky, které mají příjmy od svých členů? Dále nadace, které mají příjmy z darů, reklam apod., tudíž vše od soukromých osob, společností. Nespadají pod § 109 odst. 3 zákoníku práce.
Vydáno: 02. 07. 2020
Společnost obchodující se zdravotnickými potřebami založila nadaci. Může být pracovník, který se o věci spojené s činností nadace stará, zaměstnancem zakladatelské společnosti, nebo musí být zaměstnancem nadace?
Vydáno: 15. 08. 2017