jiný členský stát

Náš zaměstnanec, občan Slovenska, vyřizoval na Slovensku dokument A1, který určuje příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení. Vzhledem k tomu, že jsme původně odváděli zdravotní i sociální pojištění na Slovensko a nyní bylo zpětně stanoveno, že se máme řídit českými předpisy, musíme od února 2022 přepočítat odvody sociálního pojištění. Týká se tento přepočet týká i odvodů zdravotního pojištění. 
Vydáno: 09. 08. 2023
Pro práce ve výšce v Česku platí, že při špatné povětrnostní situaci např. silný vítr (cca 8+ m/s), bouře, krupobití, sněžení či mráz (–10 C°) dohlednost v místě prací menší než 30m se musí práce ve výšce přerušit. Jak se toto ustanovení řeší například na zahraničních pracovištích, kde jsou teploty stále pod –10 (např. finské venkovní pracoviště s teplotou –15 až –20). Když pominu bezpečností přestávky na práci v chladu, dá se za nějakých opatření taková práce ve výšce započít? Zejména práce na lešení, v MEWP, v závěsném koši a na ocelové konstrukci za použití OOPP proti pádu. A silný vítr se týká i práce na klasickém pevném lešení (nepojízdné)? 
Vydáno: 25. 04. 2023
Neuvolněný zastupitel pracuje v Německu. Na OSSZ byl podán formulář A1. Kam máme zastupitele přihlásit na odvod zdravotního pojištění: do německé AOK, nebo české VZP? Jemu v AOK sdělili, že je jeho příjem minimální a nic u nich nebude odvádět. Jeho odměna je 3 000 Kč hrubého. Máme ho přihlásit na českou VZP a odvádět zdravotní pojištění tam? 
Vydáno: 27. 01. 2023