horníci

Počet vyhledaných dokumentů: 1
Počet vyhledaných dokumentů: 1
  • Článek
Dnem 1. října 2016 nabývá účinnosti zákon č. 213/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (ZDuP), a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
Vydáno: 26. 08. 2016