daňové benefity

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
Fyzická osoba uzavřela pojistnou smlouvu na soukromé životní pojištění. Pojistná smlouva byla uzavřena v roce 2015 a splňovala veškeré podmínky pro možnost odpočtu pojistného od základu daně z příjmů. V srpnu 2018 byla smlouva ukončena. Dle všeobecných podmínek pojišťovny nevznikl FO nárok na odkupné a pojištění bylo ukončeno bez výplaty odkupného. FO uzavřela novou pojistnou smlouvu s možností odpočtu pojistného. Je předčasně ukončená smlouva daňově uznatelná, i když nevznikl nárok na odkupné, které by mělo být převedeno do nové smlouvy? 
Vydáno: 13. 03. 2019
Fyzická osoba, neplátce DPH, vede daňovou evidenci, nakupuje stravenky (á 85 Kč) pro zaměstnance, příspěvek zaměstnavatele 55 %, srážka ze mzdy 45 %. Je správný postup, pokud: 1) přijatá faktura za stravenky je zahrnuta do výdajů při nákupu (55 % nominální hodnoty a provize daňově uznatelné, 45 % nominální hodnoty a provize daňově neuznatelné, dopravné celé daňově uznatelné), 2) zaměstnancům je každý měsíc sraženo 45% z nominální hodnoty poskytnutých stravenek, ve výdajích je tedy mzda po odečtu srážky, 3) srážka ze mzdy je interním dokladem zahrnuta do daňově uznatelných výdajů. 
Vydáno: 30. 01. 2019
Společnost s r. o. pouze pro své zahraniční zaměstnance vybudovala ubytovnu. Musí si z tohoto důvodu zřídit živnost na ubytovací služby nebo může zahraničním zaměstnancům pronajat pokoje vč. zařízení a přefakturovat část energií? Jaký daňový dopad by mělo, pokud by těmto zaměstnancům poskytla prostory v ubytovně bezúplatně, popř. za symbolickou částku?
Vydáno: 15. 11. 2018
  • Článek
1. Zvýšení nezdanitelné částky na spoření ve III. pilíři (2017) V souvislosti se zrušením II. pilíře důchodového systému a s tím související snahou posílit spoření občanů ve III. pilíři...
Vydáno: 26. 01. 2018