atest

Počet vyhledaných dokumentů: 1
Počet vyhledaných dokumentů: 1
Prosím o radu týkající se biologického odpadu ze školní jídelny. Firma, které odpad předáváme, nás obeslala e-mailem, ve kterém upozorňuje, že v případě pravidelné likvidace odpadu ze stravování (200108) je nutné předkládat 4x ročně atest dokládající , že obsah těžkých kovů v odpadu nepřesahuje limit pro průmyslové komposty a mikrobiologický rozbor dle Nařízení 1774/2002 (ES). Bez atestů není možno tento odpad na kompostárně likvidovat. Pokud mám správné informace, je dokládání atestu 4x ročně odvislé od množství odevzdávaného odpadu. Proto Vás žádám o upřesnění, za jakých podmínek a kolikrát ročně jsme povinni atest provádět. V roce 2015 jsme odevzdali 1,670 tuny odpadu. D
Vydáno: 19. 12. 2016