Work-life balance

Co přináší nová směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a jakým způsobem může do léta 2022 ovlivnit českou právní úpravu?

Evropská unie v loňském roce přijala Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU1), kterou jsou členské státy povinny do 3 let transponovat do svého právního řádu. Tato směrnice je výrazem snahy Evropské komise se nyní (namísto dřívější neúspěšné snahy o prodloužení minimální délky mateřské dovolené, která v rámci EU činí 14 týdnů) soustředit na modernizaci…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků