Kvalifikační dohoda

V poslední době zaměstnavatelé musí stále častěji bojovat s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Je tak pro ně mnohdy jednodušší a časově méně náročné na novou pozici „použít“ současného zaměstnance a zajistit mu pro to potřebné prohloubení nebo zvýšení jeho současné kvalifikace, a to například formou různých školení nebo studia. Veškeré náklady na tuto novou kvalifikaci uhradí obvykle zaměstnavatel, a tak je zcela přirozené, že si zaměstnavatelé tuto svou investici chtějí ohlídat. Za tímto účelem jsou často uzavírány tzv. kvalifikační dohody, které mají jako hlavní účel zajistit, aby si zaměstnanec zvýšil nebo prohloubil svou kvalifikaci a následně u zaměstnavatele setrval minimálně po sjednanou dobu. V opačném případě mu totiž může hrozit povinnost uhrazení nákladů vynaložených zaměstnavatelem na jeho kvalifikaci.

Kvalifikační dohoda představuje především závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení nebo prohloubení kvalifikace a na druhé straně závazek zaměstnance v zaměstnání po určitou dobu po získání kvalifikace setrvat nebo uhradit zaměstnavateli náklady, které zaměstnavatel na zvýšení nebo prohloubení kvalifikace vynaložil. Smyslem kvalifikační dohody tak z pohledu zaměstnavatele je především ochrana investice, kterou vynaložil na rozvoj zaměstnance. Pro zaměstnance může kvalifikační dohoda mít…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků