Změny v oblasti pojistného na sociální zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

Vydáno: 6 minut čtení
Dne 27. 3. 2020 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kterým byla schválena opatření podporující osoby samostatně výdělečně činné (dále jen "OSVČ"). Opatření se týkají jak placení záloh na pojistné v roce 2020, tak i stanovení výše celkového pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen "pojistné na důchodové pojištění") za rok 2020.

Doplatek pojistného na důchodové pojištění za rok 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí rozhodlo podle ustanovení § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů o prominutí penále z doplatku pojistného za rok 2019 tak, že se bez žádosti OSVČ promíjí penále z doplatku pojistného, pokud bude Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2019 podán nejpozději do 3. 8. 2020 a doplatek pojistného na důchodové pojištění bude zaplacen rovněž nejpozději do 3. 8. 2020. Dále okresní správy sociálního