PRK Partners s.r.o., advokátní kancelář

Pro rozvázání pracovního poměru výpovědí v případě méně závažného porušování pracovní kázně je nutné doručit zaměstnanci písemné upozornění na možnost výpovědi, tzv. vytýkací dopis. Je důležité, aby v upozornění bylo konkrétně vymezeno jednání, které zaměstnavatel považuje za porušení pracovní povinnosti neboli porušení pracovní kázně.
Vydáno: 26. 01. 2024