Mgr. Kateřina Kulhánková

  • Článek
Aby mohli zaměstnavatelé efektivně vykonávat personální agendu svých zaměstnanců, je nutné, aby měli přístup k jejich osobním údajům. V době informačních technologií a sociálních sítí je však zároveň třeba chránit soukromí zaměstnanců a integritu předávaných dat. Vzhledem k nárůstu shromažďovaných a zpracovávaných dat se ale jejich dostatečná ochrana stává úkolem, který je čím dál větší výzvou jak po technické, administrativní, tak i právní stránce.
Vydáno: 22. 04. 2016