Mgr. Filip Mazel

  • Článek
Jednou z hlavních novinek, kterou přináší Nařízení, je zavedení funkce tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer - DPO). Tuto funkci budou povinni zřídit ti správci a zpracovatelé osobních údajů, u kterých to nařízení vyžaduje. Správci a zpracovatelé, kteří chtějí proklamovat soulad své činnosti s GDPR, mohou však pověřence ustanovit i tehdy, jestliže se jich tato povinnost netýká.
Vydáno: 04. 12. 2017