Ing. Pavel Šámal

1) Zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění na syna, který ukončil studium na učňovské škole. Pro uplatnění zvýhodnění v měsících červenec a srpen musí doložit doklad o vykonání závěrečné zkoušky? 2) Syn zahájil v září na stejné škole další nástavbové studium. Musí v tomto případě doložit doklad o vykonání závěrečné zkoušky? 3) Pokud by syn celý měsíc červenec nebo srpen pracoval v pracovním poměru, bude zaměstnanci za tyto měsíce zrušeno daňové zvýhodnění nebo se doba prázdnin považuje za soustavnou přípravu na povolání?
Vydáno: 19. 09. 2023
Zaměstnanec předložil úvěrovou smlouvu ČS, a.s., která obsahuje následující body: - jakou nemovitou věc budete financovat - zde je uvedena budova, pozemky, vše co vyčteme také z předloženého listu vlastnictví. Další bod obsahuje informaci na co může zaměstnanec úvěr použít. Zde je více údajů: 1) úvěr lze použít na zaplacení peněžitých dluhů klienta u stavební spořitelny. 2) úvěr může být použit na zaplacení peněžitých dluhů klienta poskytnutý na základě úvěru č. 1111111 za účelem bydlení ve vztahu k financované nemovitosti. 3) část úvěru ve výši 400 000 Kč poskytneme jako doplňkovou část bez sledování účelu úvěru za podmínek, že se zavazují, že tato částka bude použita výlučně pro účely bydlení. Potvrzení od ČS, a. s., obsahuje pouze jednu částku o uhrazených úrocích. Pro úplnost uvádíme, že dle listu vlastnictví je zástavní právo uplatněno na celou výši úvěru. Může zaměstnanec uplatnit celu částku uhrazených úroků nebo pouze alikvotní část sníženou procentem vzhledem ke 400 000 Kč, kde banka nesleduje účel? 
Vydáno: 29. 03. 2023
Pokud zaměstnanec má vyšší příjem (pro rok 2022 více než 1 867 728 Kč), musí si sám dělat daňové přiznání, nebo můžeme udělat roční zúčtování záloh za rok 2022? Domnívám se, že ano, protože byla zrušena solidární daň.
Vydáno: 27. 01. 2023
Zaměstnanci se stal pracovní úraz. Má pracovní neschopnost. Prvních 14 dní platila nemocenské firma, po 14 dnech OSSZ. Zprávu o úrazu jsme zaslali na OSSZ, zdravotní pojišťovnu a inspektorát práce. Od bezpečáka mám informaci, že po ukončení pracovní neschopnosti budu zasílat zprávu opět na výše zmíněné instituce, navíc ještě budu zasílat dokument na pojišťovnu Kooperativa. Bude se počítat ušlá náhrada mzdy zaměstnance. Z čeho se prosím tato částka počítá? Bude se jednat o příjmy, které se zdaňují ZP, SP a daní? Bude se jednat o daňově účinný náklad zaměstnavatele?
Vydáno: 21. 01. 2023