Ing. Pavel Matějka

Je možné, aby daňový poradce poskytl plnou moc pouze na odklad daňového přiznání, tj. v plné moci uvedeno pouze zastupování ve věci odkladu daňového přiznání na červen (nikoliv např. zpracování, zastupování)? A co se stane, pokud má poplatník povinnost podat přiznání do konce března, ale nestihne to a 10. 4. 2018 požádá daňového poradce o odklad, aby mohl doručit FÚ - je taková situace možná, nebo FÚ bude postupovat jako by se plná moc 10. 4. nepodala (bude neúčinná?)?
Vydáno: 26. 04. 2018
Podávám přiznání papírově, musí být přílohy přiznání např. potvrzení o příjmu, potvrzení o úrocích originály s razítky zaměstavatele, resp. banky? Najdu toto někde v ustanovení zákona a kterého? A dále má-li poplatík podat přiznání např. k územnímu pracovišti na Praze 6, může donést přiznání např. na Prahu 7 a úředníci si to předají, nebo to nelze a bude přiznání bráno jako nepodáno? Jak jinak mohu podat přiznání, pokud nemám datovou schránku? Najdu toto také v ustanovení zákona, případně jakého? 
Vydáno: 16. 03. 2018
Může pro rok 2016 zaměstnanec podepsat prohlášení vzor 22? Neuplatňuju si děti a vzor 22 použil již loni i předloni. Třetí kolonka by byla prázdná, a tak ji využijeme letos.
Vydáno: 15. 01. 2016