96/1963 Sb. , kterou se provádějí některá organizační opatření v odboru státních notářství

Schválený:
96/1963 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti
ze dne 12. prosince 1963,
kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství (Změna: 56/1978 Sb.)
Ministerstvo spravedlnosti podle § 5 a 101 zákona č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářského řádu), stanoví
 
§ 1
(1) Správu pozemkových knih (§ 101 odst. 1 not. ř.) vede
a) státní notářství pro Prahu 1 též pro územní obvody státních notářství pro Prahu 2 až 10, státního notářství Praha-východ a státního notářství Praha-západ,
b) státní notářství Plzeň-město též pro územní obvody státního notářství Plzeň-sever a státního notářství Plzeň-jih,
c) státní notářství Brno-město též pro územní obvod státního notářství Brno-venkov,
d) (zrušeno od 1.7.1978).
(2) Správu železničních knih vede
a) státní notářství pro Prahu 1 pro územní obvody státních notářství pro Prahu 1 až 10 a státních notářství Středočeského, Jihočeského, Západočeského, Severočeského a Východočeského kraje, jakož i pro hlavní trati na území Jihomoravského a Severomoravského kraje;
b) státní notářství Brno-město pro územní obvody státních notářství Jihomoravského a Severomoravského kraje, s výjimkou tratí uvedených pod písmenem a);
c) (zrušeno od 1.7.1978).
(3) Správu knihovních vložek zemských desek vede
a) státní notářství pro Prahu 1 pro územní obvody státních notářství pro Prahu 1 až 10 a státních notářství Středočeského, Jihočeského, Západočeského, Severočeského a Východočeského kraje;
b) státní notářství Brno-město pro územní obvody státních notářství Jihomoravského a Severomoravského kraje.
 
§ 2
Věci úschov (§ 66 až 78 not. ř.) obstarává státní notářství pro Prahu 2 též pro územní obvody státních notářství pro Prahu 1 a 3 až 10.
 
§ 3
Mimo své sídlo jsou umístěna
a) státní notářství v Semilech - dočasně v Jilemnici;
b) (zrušeno od 1.7.1978).
 
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1964.

Související dokumenty