91/2020 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
91/2020 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 28. února 2020
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:
1. Dodatek č. 5 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017-2020, uzavřený dne 4. 11. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.
2. Dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017-2023, uzavřený dne 5. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 17. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu.
4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 9. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy - Asociací svobodných odborů České republiky
a
Zemědělským svazem České republiky.
5. Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně, uzavřený dne 19. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.
6. Dodatek č. 2 KSVS, uzavřený dne 13. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých a kosmických výrobců ČR.
7. Dodatek č. 1 KSVS na roky 2019-2020, uzavřený dne 28. 1. 2020 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu
a
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (6. 3. 2020 – 9. 4. 2020)