77/2022 Sb. o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu

Schválený:
77/2022 Sb.
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 30. března 2022 č. 256
o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
Vláda
I.
podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
prodlužuje do 31. května 2022 23:59 hodin nouzový stav
vyhlášený usnesením vlády ze dne 2. března 2022 č. 147, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky, ode dne 4. března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 43/2022 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 29. března 2022 č. 183;
II. stanoví,
že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;
III. pověřuje
předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty