533/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
533/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. prosince 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I
V § 2 nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb., nařízení vlády č. 175/2017 Sb., nařízení vlády č. 328/2017 Sb., nařízení vlády č. 305/2018 Sb. a nařízení vlády č. 322/2019 Sb., odstavec 1 zní:
"(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost      Služební tarif v Kč měsíčně
---------------------------------------------------------
Vojín             ve výši minimální mzdy
Svobodník               27 550
Desátník                28 990
Četař                 30 570
Rotný                 35 280
Rotmistr                37 640
Nadrotmistr              40 020
Praporčík               42 640
Nadpraporčík              45 500
Štábní praporčík            58 620
Poručík                40 260
Nadporučík               45 500
Kapitán                52 070
Major                 58 620
Podplukovník              65 190
Plukovník               78 310
Brigádní generál            91 430
Generálmajor             104 530
Generálporučík            117 660
Armádní generál            130 770.".
 
ČÁST DRUHÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl.II
Nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Předseda vlády:
Prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.

Související dokumenty