49/2018 Sb.m.s. , kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené

Schválený:
49/2018 Sb.m.s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí,
kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 1. listopadu 2018 byl v souladu s článkem 4 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsané v Tokiu dne 27. června 20171), stanoven maximální počet víz vydávaných podle článku 1 Dohody na 400 z každého státu v kalendářním roce.
1) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (6. 11. 2018 - 3. 12. 2018)