48/2024 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
48/2024 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 12. února 2024
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2023 ze dne 6. prosince 2022, který byl uzavřen dne 29. listopadu 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků;
2. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2023 ze dne 12. ledna 2023, který byl uzavřen dne 1. prosince 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Asociace českého papírenského průmyslu;
3. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2023 až 2032 ze dne 22. března 2023, který byl uzavřen dne 6. prosince 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu;
4. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 ze dne 14. října 2021, který byl uzavřen dne 13. prosince 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví
a
Svaz bank a pojišťoven;
5. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2024 uzavřená dne 22. prosince 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství
a
Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství;
6. Kolektivní smlouva vyššího stupně (pro a. s., s. r. o. a s. p.) na rok 2024 uzavřená dne 22. prosince 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství
a
Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství;
7. Dodatek č. 7 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na období let 2017 - 2020 ze dne 6. prosince
2016, který byl uzavřen dne 7. prosince 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz ECHO,
Český odborový svaz energetiků
a
Český svaz zaměstnavatelů v energetice;
8. Dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2022 - 2025 ze dne 30. listopadu 2021, který byl uzavřen dne 18. prosince 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz ECHO
a
Svaz chemického průmyslu České republiky, z. s.
Ministr:
v z. Ing. Merhautová, MBA, v. r.
vrchní ředitelka sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality