48/2022 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
48/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. února 2022
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 5 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na roky 2017-2023 uzavřený dne 2. prosince 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz ECHO,
Český odborový svaz energetiků
a
Český svaz zaměstnavatelů v energetice;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022-2025 uzavřená dne 30. listopadu 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz ECHO
a
Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.;
3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 25. ledna 2021 uzavřený dne 30. listopadu 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků;
4. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 7. října 2020 uzavřený dne 3. ledna 2022 mezi smluvními stranami
Českomoravský odborový svaz pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
a
Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky;
5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022 uzavřená dne 24. ledna 2022 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky
a
Zemědělský svaz České republiky;
6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022 uzavřená dne 24. ledna 2022 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky
a
Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty