453/2023 Sb. o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
453/2023 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. prosince 2023
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro roky 2023 - 2024 ze dne 4. ledna 2023, který byl uzavřen dne 20. listopadu 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz KOVO
a
Elektrotechnická asociace České republiky.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality