449/2023 Sb. o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
449/2023 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 14. prosince 2023
o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje podle § 3 odst. 3 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., zákona č. 347/2011 Sb. a zákona č. 18/2022 Sb., pro rok 2024 platovou základnu ve výši 102 397,50 Kč.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality