427/2021 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
427/2021 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 10. listopadu 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl.I
V § 2 nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb., nařízení vlády č. 175/2017 Sb., nařízení vlády č. 328/2017 Sb., nařízení vlády č. 305/2018 Sb. a nařízení vlády č. 322/2019 Sb., odstavec 1 zní:
"(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost        Služební tarif v Kč
                   měsíčně
---------------------------------------------------
Vojín            ve výši minimální mzdy
Svobodník               27 850
Desátník               29 290
Četař                 30 870
Rotný                 35 580
Rotmistr               37 940
Nadrotmistr              40 320
Praporčík               42 940
Nadpraporčík             45 800
Štábní praporčík           58 920
Poručík                40 560
Nadporučík              45 800
Kapitán                52 370
Major                 58 920
Podplukovník             65 490
Plukovník               78 610
Brigádní generál           91 730
Generálmajor             104 830
Generálporučík            117 960
Armádní generál           131 070.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.

Související dokumenty