423/2021 Sb. o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

Schválený:
423/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 12. listopadu 2021
o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena Kolektivní dohoda vyššího stupně účinná od 1. ledna 2022 ze dne 4. října 2021 uzavřená mezi
Odborovým svazem státních orgánů a organizací,
Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády,
Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky,
Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství,
Asociací samostatných odborů
a
vládou České republiky.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.