422/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
422/2021 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 12. listopadu 2021
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 mezi
Elektrotechnickou asociací České republiky
a
Odborovým svazem KOVO;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025 mezi
Svazem bank a pojišťoven
a
Odborovým svazem pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.