420/2022 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
420/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. prosince 2022,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl.I
V § 2 nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb., nařízení vlády č. 175/2017 Sb., nařízení vlády č. 328/2017 Sb., nařízení vlády č. 305/2018 Sb., nařízení vlády č. 322/2019 Sb. a nařízení vlády č. 533/2021 Sb., odstavec 1 zní:
"(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost      Služební tarif v Kč měsíčně
---------------------------------------------------------
Vojín            ve výši minimální mzdy
Svobodník               30 310
Desátník                31 890
Četař                 33 630
Rotný                 38 810 
Rotmistr                41 410
Nadrotmistr              44 030
Praporčík               46 910 
Nadpraporčík              50 050
Štábní praporčík            64 490
Poručík                44 290
Nadporučík               50 050
Kapitán                57 280
Major                 64 490
Podplukovník              71 710
Plukovník               86 150
Brigádní generál           100 580
Generálmajor             114 990
Generálporučík            129 430
Armádní generál            143 850.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (7. 12. 2022 – 6. 1. 2023)