42/2016 Sb. o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně

Schválený:
42/2016 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 18. ledna 2016
o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byla u něj uložena dne 12. 1. 2016 Kolektivní dohoda vyššího stupně uzavřená dne 22. 12. 2015
mezi
Odborovým svazem státních orgánů a organizací, zastoupeným předsedou Bc. Pavlem Bednářem
Českomoravským odborovým svazem civilních zaměstnanců armády, zastoupeným předsedkyní Ing. Jitkou Šebkovou
Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR, zastoupeným předsedkyní Bc. Dagmar Žitníkovou
Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství, zastoupeným předsedou Mgr. Františkem Dobšíkem
na straně jedné
a
vládou České republiky, zastoupenou předsedou vlády Mgr. Bohuslavem Sobotkou
na straně druhé.
S obsahem Kolektivní dohody vyššího stupně se lze seznámit na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz) v sekci „Práce a právo“.
Ministryně:
Mgr. Marksová v. r.