388/2020 Sb. o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Schválený:
388/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. září 2020
o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
Vláda nařizuje podle § 78a odst. 17 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2019 Sb.:
 
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví maximální částku příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytovaného zaměstnavatelům, se kterými Úřad práce České republiky uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (dále jen "příspěvek").
 
§ 2
Maximální částka příspěvku
Maximální částka příspěvku činí 13 600 Kč.
 
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (11. 9. 2020 – 8. 10. 2020)