37/2020 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Schválený:
37/2020 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 30. ledna 2020
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.
Ministr:
v z. PhDr. Doleček, Ph.D., v. r.
náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
 
Příl.
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
 
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I PČ I      Název       I  IČO  I      Sídlo       I Datum nabytí I Rozhodnutí I
I  I               I     I                I právní moci I platné do  I
I  I               I     I                I rozhodnutí * I       I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 1 I Astronomický ústav AV ČR, v. I 67985815 I Fričova 298/1,        I 3. ledna   I 12. února  I
I  I v. i.            I     I 251 65 Ondřejov        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 2 I Biofyzikální ústav AV ČR, v. I 68081707 I Královopolská 135,      I 11. února  I 10. února  I
I  I v. i.            I     I 612 65 Brno          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 3 I Biologické centrum AV ČR, v. I 60077344 I Branišovská 1160/31,     I 26 ledna   I 5. února   I
I  I v. i.            I     I 370 05 České Budějovice    I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 4 I Biotechnologický ústav AV  I 86652036 I Průmyslová 595,        I 16. března  I 15. března  I
I  I ČR, v. v. i.         I     I 252 50 Vestec         I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 5 I Botanický ústav AV ČR, v. v. I 67985939 I Zámek 1,           I 30. prosince I 5. února   I
I  I i.              I     I 252 43 Průhonice       I 2017     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 6 I Centrum dopravního výzkumu, I 44994575 I Líšeňská 33a,         I 13. dubna  I 27 dubna   I
I  I v. v. i.           I     I 636 00 Brno          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 7 I Centrum výzkumu Řež s. r. o. I 26722445 I Hlavní 130,          I 4. ledna   I 3. ledna   I
I  I               I     I 250 68 Husinec - Řež     I 2019     I 2024     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 8 I COMTES FHT a. s.       I 26316919 I Průmyslová 995,        I 14. prosince I 3. ledna   I
I  I               I     I 334 41 Dobřany        I 2018     I 2024     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 9 I Česká geologická služba   I 00025798 I Klárov 131/3,         I 24. ledna  I 23. ledna  I
I  I               I     I 118 21 Praha 1        I 2016     I 2021     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 10 I Česká zemědělská univerzita I 60460709 I Kamýcká 129,         I 3. května  I 2. května  I
I  I v Praze           I     I 165 21 Praha 6 - Suchdol   I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 11 I České vysoké učení technické I 68407700 I Zikova 1903/4,        I 7. března  I 6. března  I
I  I v Praze           I     I 166 36 Praha 6        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 12 I Ekologické služby, s. r. o. I 26733544 I Tichá 784/4,         I 18. dubna  I 17. dubna  I
I  I               I     I 268 01 Hořovice        I 2015     I 2020     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 13 I ENKI, o. p. s.        I 25173154 I Dukelská 145,         I 13. dubna  I 12. dubna  I
I  I               I     I 379 01 Třeboň         I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 14 I Etnologický ústav AV ČR, v. I 68378076 I Na Florenci 3/1420,      I 7 června   I 6. června  I
I  I v. i.            I     I 110 00 Praha 1        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 15 I Fakultní nemocnice u sv.   I 00159816 I Pekařská 664/53,       I 26 června  I 25. června  I
I  I Anny v Brně         I     I 656 91 Brno          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 16 I Filosofický ústav AV ČR, v. I 67985955 I Jilská 361/1,         I 26. ledna  I 23. března  I
I  I v. i.            I     I 110 01 Praha 1        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 17 I Fyzikální ústav AV ČR, v. v. I 68378271 I Na Slovance 1999/2,      I 2. března  I 1. března  I
I  I i.              I     I 182 21 Praha 8        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 18 I Fyziologický ústav AV ČR, v. I 67985823 I Vídeňská 1083,        I 21. ledna  I 12. února  I
I  I v. i.            I     I 142 20 Praha 4        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 19 I Geofyzikální ústav AV ČR, v. I 67985530 I Boční II/1401,        I 5. dubna   I 10. května  I
I  I v. i.            I     I 141 31 Praha 4        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 20 I Geologický ústav AV ČR, v.  I 67985831 I Rozvojová 269,        I 11. května  I 30. května  I
I  I v. i.            I     I 165 00 Praha 6 - Lysolaje   I 2019     I 2024     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 21 I Historický ústav AV ČR, v.  I 67985963 I Prosecká 809/76,       I 2. března  I 1. března  I
I  I v. i.            I     I 190 00 Praha 9        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 22 I Institut klinické a     I 00023001 I Vídeňská 1958/9,       I 20. dubna  I 19. dubna  I
I  I experimentální medicíny   I     I 140 21 Praha         I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 23 I Jihočeská univerzita v    I 60076658 I Branišovská 31,        I 2. února   I 5. února   I
I  I Českých Budějovicích     I     I 370 05 České Budějovice    I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
    I 24 I Masarykova univerzita    I 00216224 I Žerotínovo náměstí 617/9,   I 23. února  I 22. února  I
I  I               I     I 601 77 Brno          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 25 I Masarykův onkologický ústav I 00209805 I Žlutý kopec 7,        I 4. listopadu I 3. listopadu I
I  I               I     I 656 53 Brno          I 2016     I 2021     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 26 I Matematický ústav AV ČR, v. I 67985840 I Žitná 609/25,         I 24. února  I 23. února  I
I  I v. i.            I     I 115 67 Praha 1 - Nové Město  I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 27 I Mendelova univerzita v Brně I 62156489 I Zemědělská 1/1665,      I 26. ledna  I 5. února   I
I  I               I     I 613 00 Brno          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 28 I Mikrobiologický ústav AV ČR, I 61388971 I Vídeňská 1083,        I 15. března  I 23. března  I
I  I v. v. i.           I     I 142 20 Praha 4 - Krč     I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 29 I Národní ústav duševního   I 00023752 I Topolová 748,         I 26. května  I 25. května  I
I  I zdraví            I     I 250 67 Klecany        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 30 I Národní technická knihovna  I 61387142 I Technická 2710/6,       I 30. října  I 29. října  I
I  I               I     I 160 80 Praha 6        I 2019     I 2024     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 31 I Národohospodářský ústav AV  I 67985998 I Politických vězňů 936/7,   I 11. března  I 10. března  I
I  I ČR, v. v. i.         I     I 111 21 Praha 1        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 32 I Orientální ústav AV ČR, v.  I 68378009 I Pod Vodárenskou věží 4,    I 5. ledna   I 4. ledna   I
I  I v. i.            I     I 182 08 Praha 8        I 2016     I 2021     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 33 I Ostravská univerzita     I 61988987 I Dvořákova 7,         I 7. července I 6. července I
I  I               I     I 701 03 Ostrava        I 2017     I 2022     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 34 I Slezská univerzita v Opavě  I 47813059 I Na Rybníčku 626/1,      I 8. května  I 7. května  I
I  I               I     I 746 01 Opava         I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 35 I Slovanský ústav AV ČR, v. v. I 68378017 I Valentinská 1,        I 7. dubna   I 6. dubna   I
I  I i.              I     I 110 00 Praha 1        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 36 I Sociologický ústav AV ČR, v. I 68378025 I Jilská 1,           I 4. ledna   I 14. února  I
I  I v. i.            I     I 110 00 Praha 1        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 37 I Státní ústav radiační    I 86652052 I Bartoškova 150/28,      I 3. března  I 2. března  I
I  I ochrany, v. v. i.      I     I 140 04 Praha 4        I 2017     I 2022     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 38 I SVÚOM s.r.o.         I 25794787 I U Měšťanského pivovaru 934/4, I 2. února   I 1. února   I
I  I               I     I 170 00 Praha 7        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 39 I Technická univerzita v    I 46747885 I Studentská 2,         I 20. ledna  I 14. února  I
I  I Liberci           I     I 461 17 Liberec        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 40 I Unipetrol výzkumně      I 62243136 I Revoluční 1521/84,      I 25. října  I 24. října  I
I  I vzdělávací centrum, a.s.   I     I 400 01 Ústí nad Labem     I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 41 I Univerzita Hradec Králové  I 62690094 I Rokitanského 62,       I 25. března  I 24. března  I
I  I               I     I 500 03 Hradec Králové     I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 42 I Univerzita Jana Evangelisty I 44555601 I Pasteurova 3544/1,      I 4. dubna   I 27. dubna  I
I  I Purkyně v Ústi nad Labem   I     I 400 96 Ústí nad Labem     I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 43 I Univerzita Karlova      I 00216208 I Ovocný trh 560/5,       I 15. března  I 14. března  I
I  I               I     I 116 36 Praha 1        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 44 I Univerzita Palackého v    I 61989592 I Křížkovského 8,        I 4. ledna   I 23. března  I
I  I Olomouci           I     I 771 47 Olomouc        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 45 I Univerzita Pardubice     I 00216275 I Studentská 95,        I 21. ledna  I 14. února  I
I  I               I     I 532 10 Pardubice       I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 46 I Univerzita Tomáše Bati ve  I 70883521 I nám. T. G. Masaryka 5555,   I 20. ledna  I 14. února  I
I  I Zlíně            I     I 760 01 Zlín          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 47 I Ústav analytické chemie AV  I 68081715 I Veveří 97,          I 25. března  I 27. dubna  I
I  I ČR, v. v. i.         I     I 602 00 Brno          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 48 I Ústav anorganické chemie AV I 61388980 I Husinec-Řež č.p 1001,     I 20. ledna  I 23. března  I
I  I ČR, v. v. i.         I     I 250 68 Řež          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 49 I Ústav biologie obratlovců AV I 68081766 I Květná 8,           I 4. února   I 14. února  I
I  I ČR, v. v. i.         I     I 603 65 Brno          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 50 I Ústav dějin umění AV ČR, v. I 68378033 I Husova 352/4,         I 2. července I 1. července I
I  I v. i.            I     I 110 00 Praha 1        I 2019     I 2024     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 51 I Ústav experimentální     I 61389030 I Rozvojová 263,        I 1. června  I 21. června  I
I  I botaniky AV ČR, v. v. i.   I     I 165 02 Praha 6 - Lysolaje   I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 52 I Ústav experimentální     I 68378041 I Vídeňská 1083,        I 20. ledna  I 14. února  I
I  I medicíny AV ČR, v. v. i.   I     I 142 20 Praha 4        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 53 I Ústav fotoniky a elektroniky I 67985882 I Chaberská 1014/57,      I 21. ledna  I 14. února  I
I  I AV ČR, v. v. i.       I     I 182 51 Praha 8 - Kobylisy   I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 54 I Ústav fyzikální chemie J.  I 61388955 I Dolejškova 3,         I 1. února   I 14. února  I
I  I Heyrovského AV ČR, v. v. i. I     I 182 23 Praha 8        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
    I 55 I Ústav fyziky atmosféry AV  I 68378289 I Boční II/1401,        I 27. ledna  I 7. března  I
I  I ČR, v. v. i.         I     I 141 31 Praha 4        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 56 I Ústav fyziky materiálů AV  I 68081723 I Žižkova 513/22,        I 20. ledna  I 7. března  I
I  I ČR, v. v. i.         I     I 616 62 Brno          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 57 I Ústav fyziky plazmatu AV ČR, I 61389021 I Za Slovankou 1782/3,     I 2. března  I 7. března  I
I  I v. v. i.           I     I 182 00 Praha 8        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 58 I Ústav geoniky AV ČR, v. v.  I 68145535 I Studentská 1768,       I 17. října  I 6. prosince I
I  I i.              I     I 708 00 Ostrava-Poruba     I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 59 I Ústav hematologie a krevní  I 00023736 I U Nemocnice 1,        I 6. prosince I 5. prosince I
I  I transfuze Praha       I     I 128 20 Praha 2        I 2019     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 60 I Ústav chemických procesů AV I 67985858 I Rozvojová 135,        I 2. února   I 14. února  I
I  I ČR, v. v. i.         I     I 165 02 Praha 6        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 61 I Ústav informatiky AV ČR, v. I 67985807 I Pod Vodárenskou věží 271/2,  I 12. dubna  I 10. května  I
I  I v. i.            I     I 182 07 Praha 8        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 62 I Ústav jaderné fyziky AV ČR, I 61389005 I Hlavní 130,          I 20. ledna  I 7. března  I
I  I v. v. i.           I     I 250 68 Husinec-Řež      I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 63 I Ústav makromolekulární    I 61389013 I Heyrovského náměstí 1888/2,  I 20. dubna  I 19. dubna  I
I  I chemie AV ČR, v. v. i.    I     I 162 06 Praha 6        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 64 I Ústav mezinárodních vztahů, I 48546054 I Nerudova 3,          I 5. září 2015 I 4. září 2020 I
I  I v. v. i.           I     I 118 50 Praha 1        I       I       I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 65 I Ústav molekulární genetiky  I 68378050 I Vídeňská 1083,        I 2. února   I 7. března  I
I  I AV ČR, v. v. i.       I     I 142 20 Praha 4        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 66 I Ústav organické chemie a   I 61388963 I Flemingovo náměstí 542/2,   I 20. ledna  I 14. února  I
I  I biochemie AV ČR, v. v. i.  I     I 166 10 Praha 6        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 67 I Ústav pro českou literaturu I 68378068 I Na Florenci 1420/3,      I 23. února  I 14. března  I
I  I AV ČR, v. v. i.       I     I 110 00 Praha 1        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 68 I Ústav pro hydrodynamiku AV  I 67985874 I Pod Paťankou 30/5,      I 20. ledna  I 7. března  I
I  I ČR, v. v. i.         I     I 166 12 Praha 6        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 69 I Ústav pro jazyk český AV ČR, I 68378092 I Letenská 123/4,        I 5. dubna   I 4. dubna   I
I  I v. v. i.           I     I 118 51 Praha 1        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 70 I Ústav přístrojové techniky  I 68081731 I Královopolská 147,      I 27. ledna  I 23. března  I
I  I AV ČR, v. v. i.       I     I 612 64 Brno          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 71 I Ústav struktury a mechaniky I 67985891 I V Holešovičkách 94/41,    I 4. dubna   I 27. dubna  I
I  I hornin AV ČR, v. v. i.    I     I 182 09 Praha 8        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 72 I Ústav teoretické a      I 68378297 I Prosecká 809/76,       I 29. května  I 28. května  I
I  I aplikované mechaniky AV ČR, I     I 190 00 Praha 9        I 2016     I 2021     I
I  I v. v. i.           I     I                I       I       I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 73 I Ústav teorie informace a   I 67985556 I Pod Vodárenskou věží 4,    I 21. ledna  I 7. března  I
I  I automatizace AV ČR, v. v. i. I     I 182 08 Praha 8        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 74 I Ústav termomechaniky AV ČR, I 61388998 I Dolejškova 5,         I 20. ledna  I 23. března  I
I  I v. v. i.           I     I 182 00 Praha 8        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 75 I Ústav výzkumu globální změny I 86652079 I Bělidla 986/4a,        I 13. února  I 12. února  I
I  I AV ČR, v. v. i.       I     I 603 00 Brno          I 2016     I 2021     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 76 I Ustav živočišné fyziologie a I 67985904 I Rumburská 89,         I 14. dubna  I 10. května  I
I  I genetiky AV ČR, v. v. i.   I     I 277 21 Liběchov        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 77 I Veterinární a farmaceutická I 62157124 I Palackého třída 1946/1,    I 16. června  I 15. června  I
I  I univerzita Brno       I     I 612 42 Brno          I 2017     I 2022     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 78 I Vysoká škola báňská -    I 61989100 I 17. listopadu 15/2172,    I 1. února   I 23. března  I
I  I Technická univerzita Ostrava I     I 708 33 Ostrava-Poruba     I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 79 I Vysoká škola ekonomická v  I 61384399 I nám. Winstona Churchilla 4,  I 14. července I 1. srpna   I
I  I Praze            I     I 130 67 Praha 3        I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 80 I Vysoká škola         I 60461373 I Technická 1955/5,       I 9. února   I 7. března  I
I  I chemicko-technologická v   I     I 166 28 Praha 6        I 2018     I 2023     I
I  I Praze            I     I                I       I       I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 81 I Vysoká škola technická a   I 75081431 I Okružní 517/10,        I 5. září 2015 I 4. září 2020 I
I  I ekonomická v Českých     I     I 370 01 České Budějovice    I       I       I
I  I Budějovicích         I     I                I       I       I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 82 I Vysoké učení technické v   I 00216305 I Antonínská 548/1,       I 10. května  I 9. května  I
I  I Brně             I     I 601 90 Brno          I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 83 I Výzkumný ústav geodetický,  I 00025615 I Ústecká 98,          I 3. července I 3. září 2023 I
I  I topografický a        I     I 250 66 Zdiby         I 2018     I       I
I  I kartografický, v. v. i.   I     I                I       I       I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 84 I Výzkumný ústav potravinářský I 00027022 I Radiová 1275/7,        I 15. dubna  I 14. dubna  I
I  I Praha, v. v. i.           I     I 102 00 Praha 10 - Hostivař  I 2017     I 2022     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 85 I Výzkumný ústav rostlinné   I 00027006 I Drnovská 507/73,       I 30. června  I 29. června  I
I  I výroby, v. v. i.       I     I 161 06 Praha 6 - Ruzyně    I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 86 I Výzkumný ústav veterinárního I 00027162 I Hudcova 296/70,        I 15. dubna  I 14. dubna  I
I  I lékařství, v. v. i.     I     I 621 00 Brno-Medlánky     I 2017     I 2022     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 87 I Výzkumný ústav živočišné   I 00027014 I Přátelství 815,        I 28. dubna  I 27. dubna  I
I  I výroby, v. v. i.       I     I 104 00 Praha Uhříněves    I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I 88 I Západočeská univerzita v   I 49777513 I Univerzitní 8,        I 25. března  I 24. března  I
I  I Plzni            I     I 301 00 Plzeň         I 2018     I 2023     I
I----I------------------------------I----------I-------------------------------I--------------I--------------I
I * I Datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla výzkumná organizace schválena pro přijímání     I
I  I výzkumných pracovníků ze třetích zemí.                                I
I----I-------------------------------------------------------------------------------------------------------I

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 31. 12. 2019 do 13. 2. 2020