367/2023 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
367/2023 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 7. prosince 2023
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2023 - 2035 uzavřená dne 11. září 2023 mezi smluvními stranami
Nezávislý odborový svaz dopravy a logistiky Vysočina
a
Svaz podnikatelů v oblasti dopravy a logistiky Jihlava;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro roky 2024 a 2025 uzavřená dne 5. září 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Svaz zaměstnavatelů Severočeská Voda;
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2024 uzavřená dne 9. listopadu 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality