34/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
34/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. února 2022,
kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 313/2013 Sb. a zákona č. 254/2014 Sb., k provedení § 73 odst. 3, § 74 odst. 3 a § 75 odst. 1 tohoto zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č. 239/2009 Sb., vyhlášky č. 162/2010 Sb., vyhlášky č. 391/2011 Sb., vyhlášky č. 389/2013 Sb., vyhlášky č. 218/2016 Sb. a vyhlášky č. 387/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 2, § 6 odst. 2 písm. a), § 8 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 písm. a), § 11 odst. 2 písm. a), § 12 odst. 2 písm. a), § 17 odst. 2 písm. c) a v § 35 odst. 2 písm. c) se částka "130 Kč" nahrazuje částkou "135 Kč".
2. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 10 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 12 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 13 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 14 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 15 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 16 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 17 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 18 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 22 odst. 2 písm. a) bodě 1, § 29 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 32 odst. 2 bodě 1, § 33 odst. 2 písm. a) bodě 1 a v § 35 odst. 2 písm. b) bodě 1 se částka "170 Kč" nahrazuje částkou "205 Kč".
3. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 10 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 11 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 12 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 13 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 14 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 15 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 16 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 17 odst. 2 písm. a) bodě 2, § 18 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 22 odst. 2 písm. a) bodě 2, § 29 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 32 odst. 2 bodě 2, § 33 odst. 2 písm. a) bodě 2 a v § 35 odst. 2 písm. b) bodě 2 se částka "75 Kč" nahrazuje částkou "95 Kč".
4. V § 6 odst. 2 písm. c) se částka "30 Kč" nahrazuje částkou "40 Kč".
5. V § 6 odst. 2 písm. d) se částka "115 Kč" nahrazuje částkou "140 Kč".
6. V § 6 odst. 2 písm. e) se částka "70 Kč" nahrazuje částkou "80 Kč".
7. V § 10 odst. 2 písm. c), § 13 odst. 2 písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2 písm. a), § 16 odst. 2 písm. a), § 17 odst. 2 písm. b), § 18 odst. 2 písm. a) a v § 35 odst. 2 písm. a) se částka "210 Kč" nahrazuje částkou "250 Kč".
8. V § 22 odst. 2 písm. b) bodě 1 a v § 23 odst. 2 se částka "130 Kč" nahrazuje částkou "150 Kč".
9. V § 22 odst. 2 písm. b) bodě 2 se částka "100 Kč" nahrazuje částkou "120 Kč" a částka "70 Kč" se nahrazuje částkou "80 Kč".
10. V § 29 odst. 2 písm. a) a v § 33 odst. 2 písm. b) se částka "180 Kč" nahrazuje částkou "220 Kč".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2022.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty