307/2019 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
307/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. listopadu 2019,
kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 20 odst. 1 a § 21e odst. 2 tohoto zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb., vyhlášky č. 386/2017 Sb. a vyhlášky č. 258/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. i) se číslo "2019" nahrazuje číslem "2020".
2. V § 3 odst. 3 písm. h) se číslo "2019" nahrazuje číslem "2020".
3. V § 3 odstavec 5 zní:
"(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů platných na
a) jeden rok barva červená,
b) jeden měsíc barva fialová,
c) deset dnů barva žlutá.".
4. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.
Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku
1. Kupón s platností na jeden rok


2. Kupón s platností na jeden měsíc


3. Kupón s platností na deset dnů


".
5. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.
Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I Označení I             Úsek              I Délka I
I     I                             I (km) I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D0  I Modletice - Slivenec (exity 76-16)           I  23 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D1  I Chodov - Kývalka (exity 2-182)             I 180 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D1  I Holubice - Kroměříž-západ (exity 210-258)        I  48 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D1  I Kroměříž-východ - Říkovice (exity 260-272)       I  12 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D1  I Předmostí - Rudná (exity 282-354)            I  72 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D2  I Chrlice - státní hranice (exit 3 až km 61)       I  58 I
I     I (v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka)       I    I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D3  I Mezno - Čekanice (km 62 až exit 76)           I  14 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D3  I Měšice - Veselí nad Lužnicí-sever (exity 79-104)    I  25 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D3  I Veselí nad Lužnicí-jih - Úsilné (exity 107-131)     I  24 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D4  I Jíloviště - Háje (exity 9-45)              I  36 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D5  I Třebonice - Beroun-východ (exity 1-14)         I  14 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D5  I Beroun-západ - Ejpovice (exity 22-67)          I  45 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D5  I Sulkov - státní hranice (exit 89 až km 151)       I  62 I
I     I (v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka)       I    I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D6  I Jeneč - Nové Strašecí (exity 7-32)           I  25 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D7  I Kněževes - Knovíz (exity 3-18)             I  15 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D8  I Zdiby - Řehlovice (exity 1-64)             I  64 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D8  I Knínice - státní hranice (exit 80 až km 92)       I  12 I
I     I (v opačném směru bez poplatku)             I    I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D10  I Stará Boleslav - Bezděčín (exity 14-39)         I  25 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D10  I Kosmonosy - Ohrazenice (exity 46-71)          I  25 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D11  I Jirny - Sedlice (exity 8-84)              I  76 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D35  I Mohelnice-jih - Křelov (exity 235-261)         I  26 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D35  I Holice - Lipník nad Bečvou (exity 276-296)       I  20 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D46  I Vyškov-východ - Prostějov-jih (exity 1-21)       I  21 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D46  I Držovice - Hněvotín (exity 26-37)            I  11 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D48  I Bělotín - Bělotín-východ (exity 1-3)          I  4 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D48  I Dobrá - Žukov (km 50 až exit 70)            I  19 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D52  I Rajhrad - Pohořelice-sever (exity 10-23)        I  13 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D55  I Hulín - Otrokovice-sever (exity 16-30)         I  14 I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
I  D56  I Hrabová-průmyslová zóna - Frýdek-Místek-sever (exity  I  12 I
I     I 40-52)                             I    I
I----------I---------------------------------------------------------I-------I
                                      ".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Platnost kupónů vzoru 2019 vydaných podle vyhlášky č. 306/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, není dotčena u kupónů s platností na deset dnů do 9. ledna 2020 a u kupónů s platností na jeden měsíc a kalendářní rok do 31. ledna 2020.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 5, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ministr:
JUDr. Kremlík v. r.