305/2018 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
305/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., nařízení vlády č. 346/2016 Sb., nařízení vlády č. 427/2016 Sb., nařízení vlády č. 175/2017 Sb. a č. 328/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 1 zní:
"(1) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost        Služební tarif v Kč
                   měsíčně
---------------------------------------------------
Vojín                 13 350
Svobodník               25 350
Desátník               26 790
Četař                 28 370
Rotný                 33 080
Rotmistr               35 440
Nadrotmistr              37 820
Praporčík               40 440
Nadpraporčík             43 300
Štábní praporčík           56 420
Poručík                38 060
Nadporučík              43 300
Kapitán                49 870
Major                 56 420
Podplukovník             62 990
Plukovník               76 110
Brigádní generál           89 230
Generálmajor             102 330
Generálporučík            115 460
Armádní generál           128 570".
2. V § 2 odstavec 2 zní:
"(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí
Vojenská hodnost        Služební tarif v Kč
                   měsíčně
---------------------------------------------------
Vojín                 13 350
Svobodník               13 840
Desátník               14 330
Četař                 14 820
Rotný                 15 300
Rotmistr               15 790
Nadrotmistr              16 270".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.