3/2022 Sb. o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Schválený:
3/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 29. prosince 2021
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva vyššího stupně:
Kolektivní smlouva vyššího stupně pro rok 2022 uzavřená dne 24. listopadu 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Svaz zaměstnavatelů Malá Voda Česká republika.
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty