292/2022 Sb. o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
292/2022 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. září 2022
o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 58b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 363/2021 Sb.:
 
§ 1
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
(1) Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc
a) 6 290 Kč pro dítě ve věku do 6 let,
b) 7 750 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,
c) 8 870 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,
d) 9 220 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.
(2) Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 
I-----------I---------------I----------------I---------------I---------------I
I  Věk  I  Dítě ve  I Dítě ve stupni I  Dítě ve  I  Dítě ve  I
I dítěte  I  stupni   I závislosti II I  stupni   I  stupni   I
I      I závislosti I I (středně těžká I závislosti  I závislosti IV I
I      I  (lehká   I závislost) Kč I III (těžká  I  (úplná   I
I      I závislost) Kč I        I závislost) Kč I závislost) Kč I
I-----------I---------------I----------------I---------------I---------------I
I Do 6 let I   6 500   I   7 750   I   8 240   I   8 940   I
I-----------I---------------I----------------I---------------I---------------I
I 6-12 let I   7 895   I   9 500   I  10 130   I  10 970   I
I-----------I---------------I----------------I---------------I---------------I
I 12-18 let I   9 010   I   10 900   I  11 595   I  12 155   I
I-----------I---------------I----------------I---------------I---------------I
I 18-26 let I   9 430   I   11 315   I  12 015   I  12 575   I
I-----------I---------------I----------------I---------------I---------------I
 
§ 2
Příspěvek při převzetí dítěte
Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku
a) do 6 let, 10 800 Kč,
b) od 6 do 12 let, 12 150 Kč,
c) od 12 do 18 let, 13 500 Kč.
 
§ 3
Zaopatřovací příspěvek
(1) Výše opakujícího se zaopatřovacího příspěvku činí 17 250 Kč za kalendářní měsíc.
(2) Výše jednorázového zaopatřovacího příspěvku činí 28 750 Kč.
 
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 16. 9. 2022 do 30. 9. 2022