277/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi

Schválený:
277/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. září 2022,
kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 80 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 382/2008 Sb. a zákona č. 366/2011 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a) se částka "1 380 Kč" nahrazuje částkou "1 511 Kč".
2. V § 1 odst. 1 písm. b) se částka "1 000 Kč" nahrazuje částkou "1 095 Kč".
3. V § 1 odst. 1 písm. c) se částka "1 050 Kč" nahrazuje částkou "1 150 Kč".
4. V § 1 odst. 1 písm. d) se částka "1 130 Kč" nahrazuje částkou "1 238 Kč".
5. V § 1 odst. 1 písm. e) se částka "2 220 Kč" nahrazuje částkou "2 431 Kč".
6. V § 1 odst. 1 písm. f) se částka "2 800 Kč" nahrazuje částkou "3 066 Kč".
7. V § 1 odst. 1 písm. g) se částka "1 090 Kč" nahrazuje částkou "1 194 Kč".
8. V § 1 odst. 1 písm. h) se částka "1 070 Kč" nahrazuje částkou "1 172 Kč".
9. V § 1 odst. 1 písm. i) se částka "1 100 Kč" nahrazuje částkou "1 205 Kč".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2022.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 16. 9. 2022 do 30. 9. 2022