266/2005 Sb. , kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

Schválený:
266/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 24. června 2005,
kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 39 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce:
 
§ 1
Vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce, který je opravňuje k výkonu kontroly podle zákona o inspekci práce a kterým se prokazují, je uveden v příloze k této vyhlášce.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2005.
Ministr:
Ing. Škromach v. r.
 
Příl.
Vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
                líc

+----------------------------------------------------------------+
|Státní úřad inspekce práce                   |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|           Průkaz inspektora             |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
|  Foto             Jméno, příjmení (včetně titulů) |
|                                |
|3,5 x 4,5 cm          Číslo průkazu          |
|                                |
+----------------------------------------------------------------+

                rub

+----------------------------------------------------------------+
|               Česká republika          |
|               Průkaz inspektora inspekce práce |
|                                |
|                                |
| Držitel tohoto průkazu, pro něhož byl tento průkaz vydán, je  |
|  nositelem oprávnění stanovených zákonem č. 251/2005 Sb.,   |
|            o inspekci práce             |
|                                |
|       Zneužití tohoto průkazu je trestné        |
|                                |
|                                |
|Datum vydání        Úřední razítko orgánu, který průkaz |
|              vydal, a podpis s uvedením jména,  |
|              příjmení a služebního označení   |
|              oprávněného státního zaměstnance  |
|                                |
+----------------------------------------------------------------+

   Průkaz inspektora práce je  proveden na ceninový papír
s vodotiskem trojlístek, 100  g/m2, rastrový podtisk irisový
přechod, státní znak České republiky jednobarevný, červené svítící
číslo průkazu, linka s mikropísmem.

   Průkaz inspektora práce má rozměry 99 x 68 mm a je uložen
v plastovém obalu o rozměrech 105 x 74 mm.

Související dokumenty

Související články

Fáze kontroly, 1. část