264/2021 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
264/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. července 2021,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 34 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.:
Čl.I
V příloze č. 1 k vyhlášce č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 491/2012 Sb., se v části IV za slova "Termínovaný vklad" vkládají slova " , X - Chráněný účet".
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 30. 6. do 30. 7. 2021