258/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
258/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. srpna 2022,
kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 212/2016 Sb. a zákona č. 323/2021 Sb.:
Čl.I
Ve vyhlášce č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb., vyhlášky č. 302/1997 Sb., vyhlášky č. 40/2000 Sb., vyhlášky č. 328/2007 Sb. a vyhlášky č. 359/2009 Sb., se § 4 včetně nadpisu zrušuje.
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty