24/2022 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
24/2022 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 27. ledna 2022
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022 uzavřená dne 14. prosince 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství
a
Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022 (pro a.s. a s.r.o.) uzavřená dne 14. prosince 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy - Sekce silničního hospodářství
a
Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství;
3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 2. února 2021 uzavřený dne 24. listopadu 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko-moravské odborové sdružení
a
Asociace českého papírenského průmyslu.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty