218/2020 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
218/2020 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 27. dubna 2020
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:
1. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený dne 13. 2. 2020 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.
2. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený dne 13. 2. 2020 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem energetiky a hornictví
a
Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality (10. 4. 2020 – 7. 5. 2020)