211/2023 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
211/2023 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 23. června 2023
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2023 - 2024 uzavřená dne 18. ledna 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
a
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2023 - 2032 uzavřená dne 22. března 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu
a
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu;
3. Dodatek č. 4 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2019 - 2024 ze dne 2. dubna 2019, který byl uzavřen dne 12. dubna 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz Stavba České republiky,
Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svaz podnikatelů ve stavebnictví;
4. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 2023 - 2024 ze dne 4. ledna 2023, který byl uzavřen dne 15. března 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz KOVO
a
Elektrotechnická asociace České republiky.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality