207/2023 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
207/2023 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. června 2023
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2023 - 2032 uzavřená dne 26. dubna 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz energetiky a hornictví
a
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2023 - 2025 uzavřená dne 29. května 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Česká asociace zaměstnavatelů v lesním hospodářství
a
Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství.
Ministr:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty

Související články

Pracovněprávní aktuality