201/2019 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Schválený:
201/2019 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 31. července 2019
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 20. 5. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice,
Česko - moravským odborovým sdružením
a
Asociací Českého papírenského průmyslu.
2. Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně pro roky 2017-2019 část B, uzavřený dne 3. 6. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Českou asociací zaměstnavatelů v lesním hospodářství,
Českou asociací podnikatelů v lesním hospodářství.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2019, uzavřená dne 17. 5. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice
a
Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.