19/2020 Sb. o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Schválený:
19/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. ledna 2020
o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
Vláda nařizuje podle § 46 odst. 4 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):
 
§ 1
Výše poplatku
Jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody činí 12 Kč za 1 m
3
.
 
§ 2
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 150/2015 Sb., o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody, se zrušuje.
 
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.

Související dokumenty

Související články

Změny v právních předpisech za období od 17. 2. 2020 do 12. 3. 2020